Turizm Hukuku

Küreselleşen dünya ekonomisi, ulaşımın elverişliliği ve gelişen teknoloji ile turistik, ticari ve mesleki amaçlarla seyahat ve ilgili faaliyetlerin arttığı bir gerçektir. Yüksek maliyetli bir hizmet sektörü olan turizm, artık milyonlarca kişiye hitap eden bir hukuki alan olarak kabul görmektedir. İşte Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi olarak biz, daha yeni yeni ayağa kalkmaya başlayan turizm hukuku alanındaki nadir bulunan uzman avukatlardan oluşan kadromuzla danışmanlık vermekteyiz.

Turizm Hukuku Nedir?

Turizm bir hizmet endüstrisi haline gelmiş bulunmaktadır. İşte bu endüstri kapsamında turist ile turizm endüstrisi aktörleri bakımından uygulama alanı bulan turizm kurallarını düzenleyen hukuk dalı Turizm Hukukudur.

Turizm Hukukunun Özellikleri

Ulusal ve uluslararası nitelikleri haiz bir hukuk dalı olan Turizm Hukuku hem yerli hem de yabancı turistleri ilgilendirmektedir. Nitekim bu alandaki tanımlar, uluslararası turizm kuruluşlarının çalışmaları neticesinde kabul görmektedir. Bu alanın bir diğer özelliği ise kamu ile özel hukuk kurallarının birbiri içine geçmiş şekilde uygulanmasıdır.

Turizm Hukukunun Kaynakları 

Turizm hukukunun çekirdeğini oluşturan ilkeler seyahat özgürlüğü ile sözleşme serbestisidir. Turizm Hukukunun kaynağı ulusal ve uluslararası olabilmektedir.

Turizm Hukuku Mevzuatı

Turizm Hukukunun ulusal kaynakları içinde Anayasa, Kanunlar, Tüzükler ve Yönetmelikler bulunmaktadır. Turizm Hukukunun uluslararası kaynakları ise ülkeler arasındaki iki taraflı ve çok taraflı anlaşmalardır.

Turizm Hukuku Alanındaki Hizmetlerimiz

Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, turizm sektörünün önde gelen temsilcilerinden olan oteller, restoranlar ve eğlence mekanları ile turizm sektörü ile bağlantılı çalışan tur operatörleri, seyahat acentaları, tur rehberleri ile mal ve hizmet temin eden şirketleri gerek devlet mahkemeleri gerek uluslararası kurumlar gerekse tahkim yargılaması nezdinde temsil etmektedir.

Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, 261/2004/EC sayılı Tüzük, 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu, 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu, 3621 sayılı Kıyı Kanunu ile diğer ulusal ve uluslararası mevzuattan doğan uyuşmazlıkların çözümünde yer almaktadır.

Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, eğlence mülklerine ilişkin turizm işletme sözleşmeleri, inşaat sözleşmeleri, satış sözleşmeleri, finansman sözleşmeleri ile franchise sözleşmelerinin düzenlenmesi, seyahat acentaları ile oteller arasındaki uyuşmazlıklar, idare ile oteller arasındaki uyuşmazlıklar ile ecrimisilden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü başta olmak üzere ulusal ve uluslararası çapta dava takibi ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Danışmanlık İçin Bize Ulaşın