Dayıoğlu Arabuluculuğu

Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, arabuluculuk ile çözümlenebilecek uyuşmazlıklarda her sektörden Türk ve yabancı ülke vatandaşı gerçek ve tüzel kişilerin taraf olduğu zorunlu arabuluculuk ve ihtiyari arabuluculuk süreçlerinde arabulucu olarak hizmet vermektedir.

Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, ulusal işlerde T.C. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığı Arabulucular Siciline kayıtlı uzman arabulucuları vasıtasıyla Türk Hukukunda dava şartı olan arabuluculuk faaliyetlerinde yer almaktadır.

Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile diğer ulusal mevzuattan kaynaklanan arabuluculuk süreçlerinde arabulucu olarak uyuşmazlıkların çözümünde yer almaktadır.

Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, ortaklarından Av. Ece Dayıoğlu, FCIArb, FSIArb önderliğinde, Avrupa’dan Asya’ya Afrika’dan Amerika’ya dünyanın dört bir yanından katılım sağlayan IMI (Uluslararası Arabuluculuk Enstitüsü) ve SIMI (Singapur Uluslararası Arabuluculuk Enstitüsü) başta olmak üzere uluslararası akreditasyonları ve uluslararası çapta uzmanlıkları bulunan Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi Uluslararası ADR Paneli arabulucuları vasıtasıyla uluslararası arabuluculuk süreçlerinde faaliyet göstermektedir.

Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, Arabuluculuk Sonucunda Yapılan Uluslararası Sulh Anlaşmaları Hakkında Birleşmiş Milletler Sözleşmesi (Singapur Sözleşmesi), 2008/52/EC sayılı Direktif, 2013/11/EU sayılı Direktif, 524/2013/EU sayılı Tüzük ile diğer uluslararası mevzuattan kaynaklanan arabuluculuk süreçlerinde uluslararası arabulucu olarak uyuşmazlıkların çözümünde yer almaktadır.

Danışmanlık İçin Bize Ulaşın