Fransa: Paris Ofisimiz

Paris Ofisimiz

Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi ortaklarının tümü Fransız ekollerinden yetişmiş avukatlar olup 2017 yılına kadar Fransa’daki hukuki işlerde danışman avukat sıfatıyla hizmet vermiştir. Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, ortaklarından Av. Ece Dayıoğlu, FCIArb, FSIArb Paris Barosu’na kayıtlı avukat olmasıyla ve Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi Paris, Fransa ofisini açmasıyla birlikte, 2017 yılından itibaren, Av. Ece Dayıoğlu, FCIArb, FSIArb yönetiminde Fransa’da Türk ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere avukatlık, dava takibi ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, Fransa ile Türkiye ekseninde çift yönlü faaliyet gösteren sayılı ve öncü bürolardandır. Aynı anda hem Paris hem İstanbul Barosu’na kayıtlı ve aktif olarak her iki ülkede de faaliyet gösteren Av. Ece Dayıoğlu, FCIArb, FSIArb İstanbul Fransız Başkonsolosluğu’nun listesine girmeyi hak etmiş nadir avukatlardandır.

Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, Fransa’da uzmanlık alanları olan, Havacılık Hukuku, İnşaat Hukuku, Doğal Kaynaklar, Çevre ve Enerji Hukuku, Şirketler Hukuku, Rekabet Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Ticaret Hukuku, Sözleşme Hukuku, Uluslararası İşlemler, Kişisel Verilerin Korunması, Turizm Hukuku, İdare Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Miras Hukuku, Aile Hukuku, Ceza Hukuku, İcra ve İflas Hukukuna ilişkin hukuki işler başta olmak üzere Fransız, Türk ve diğer ülkelerden müvekkillerini devlet kurumları ve mahkemeleri ile uluslararası kurumlar ve tahkim yargılamasında temsil etmektedir.

Fransa’da faaliyet göstermekte olan Fransız firmalarının Türkiye ile ilgili her türlü alanda danışmanlık hizmetleri ile uluslararası ortaklık tesisi, birleşme, devralma, satın alma konularında ticari şirketler, gayrimenkuller ve menkul kıymetler alanlarında gerçek kişilerin Medeni Hukuktan doğan her türlü iş ve işlemleriyle ilgili konularda Fransa’daki ticari ve şahsi sorunların çözülmesi, davaların takip edilmesi, uluslararası ihtarnamelerin gönderilmesi ile gerekli hukuki araştırmaların yapılması, Türkiye’de faaliyet gösteren Türk firmaların Fransa’da faaliyet göstermekte olan firmalarla ilgili ticari, vergisel ve idari boyutlardaki hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetlerini, merkezi İstanbul’dan başlayarak Paris’te nihayetlendirilmesi Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi’nin Fransa’daki uzmanlıklarından sadece birkaçıdır.