Arabuluculuk: Ulusal İşler

Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, arabuluculuk ile çözümlenebilecek uyuşmazlıklarda zorunlu arabuluculuk ve ihtiyari arabuluculuk süreçlerinde her sektörden Türk ve yabancı ülke vatandaşı gerçek ve tüzel kişileri taraf vekili olarak temsil etmektedir.

Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile diğer ulusal mevzuattan kaynaklanan arabuluculuk süreçlerinde taraf vekili olarak uyuşmazlıkların çözümünde yer almaktadır.

 Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, arabuluculuk başvurusunun yapılması, olası bir dava açılması durumunda karşı tarafın savunma ve dava stratejisi hakkında müvekkilin bilgilendirilmesi, müvekkilin arabuluculuğun mali ve hukuki sonuçları hakkında bilgilendirilmesi, ihtiyari arabuluculukta arabulucu seçiminin karşı taraf ile birlikte yapılması, müvekkili temsilen ya da müvekkil ile birlikte arabuluculuk görüşmelerine katılarak müzakerelerde bulunulması, zaman ve masraf bakımından müvekkil lehine çözüm yollarının sunulması, arabuluculuk süreçlerinin takip edilmesi, arabuluculuk son tutanağının imzalanması, arabuluculuk yoluyla anlaşma sağlanması halinde son tutanağa ilam hükmü kazandırılması için gerekli süreçlerin takip edilmesi, ilam hükmü kazanan son tutanağın icra takibine konulması, arabuluculuk yoluyla anlaşma sağlanamaması halinde açılacak davada taraf vekilliği yapılması ile 35/A uzlaşmasına ilişkin süreçlerin yürütülmesi başta olmak üzere taraf vekilliği ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Danışmanlık İçin Bize Ulaşın