Arabuluculuk: Uluslararası İşler

Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, arabuluculuk ile çözümlenebilecek uyuşmazlıklarda arabuluculuk süreçlerinde her sektörden Türk ve yabancı ülke vatandaşı gerçek ve tüzel kişileri taraf vekili olarak temsil etmektedir.

Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, Arabuluculuk Sonucunda Yapılan Uluslararası Sulh Anlaşmaları Hakkında Birleşmiş Milletler Sözleşmesi (Singapur Sözleşmesi), 2008/52/EC sayılı Direktif, 2013/11/EU sayılı Direktif, 524/2013/EU sayılı Tüzük ile diğer uluslararası mevzuattan kaynaklanan arabuluculuk süreçlerinde taraf vekili olarak uyuşmazlıkların çözümünde yer almaktadır.

Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, arabuluculuk başvurusunun yapılması, olası bir dava açılması durumunda karşı tarafın savunma ve dava stratejisi hakkında müvekkilin bilgilendirilmesi, müvekkilin arabuluculuğun mali ve hukuki sonuçları hakkında bilgilendirilmesi, müvekkili temsilen ya da müvekkil ile birlikte arabuluculuk görüşmelerine katılarak müzakerelerde bulunulması, zaman ve masraf bakımından müvekkil lehine çözüm yollarının sunulması, arabuluculuk süreçlerinin takip edilmesi, arabuluculuk son tutanağının imzalanması, arabuluculuk yoluyla anlaşma sağlanması halinde son tutanağa ilam hükmü kazandırılması için gerekli Türkiye’de veya yabancı ülkelerde süreçlerin takip edilmesi, ilam hükmü kazanan son tutanağın Türkiye’de veya yabancı ülkelerde icra takibine konulması, arabuluculuk yoluyla anlaşma sağlanamaması halinde Türkiye’de veya yabancı ülkede açılacak davada taraf vekilliği yapılması başta olmak üzere uluslararası çapta taraf vekilliği ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Danışmanlık İçin Bize Ulaşın