Aile Hukuku

Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi olarak biz, toplumun yapı taşı olan ailenin kutsallığına inanmaktayız. En başta kusursuz bir şekilde ilerleyen evlilik birlikleri zamanın getirdiği yıpranmışlıkla darbe aldığında büyük özveriyle kurulan bu yapının dağılmaya kadar gidebildiğini görmekteyiz. İşte tam bu noktada devreye girerek evlilik birliğinin duygusal açıdan yıpratıcı ve yıkıcı etkilerini en aza indirgemeyi temin etmek üzere çekilmez hale gelen bu yapı karşısında -aile fertlerinin ortak menfaatleri için- en uygun çözümü bulmayı hedeflemekteyiz. 

Aile Hukuku Nedir?

Aile Hukuku, Medenî Hukukun bir kısmı olup kişilerin aile merkezli ilişkilerini düzenlemektedir.

Aile Hukukunun düzenlendiği ana konular arasında nişanlılık, nişanlılığın sona ermesi, evlenme, evlenmenin hükümsüzlüğü, evliliğin sona ermesi, boşanma, ayrılık, evlilik birliğinin organizasyonu, evlilik birliğinin korunması, aile içi şiddet, evlilik birliğinde mal rejimleri, evlat edinme, soybağının kurulması, nafaka, vesayet, velayet, kayyımlık ve yasal danışmanlık ile vesayet organlarının sorumluluğu bulunmaktadır.

Aile Hukuku Avukatı

Aile Hukuku avukatı, bu alanda dava takibi ve hukuki danışmanlık hizmeti vermekte, talep halinde öncelikli olarak dava yoluna gitmeksizin dostça anlaşmalar yaparak aile içindeki problemleri sağlıklı iletişim yoluyla çözme yoluna gitmektedir.

Aile Hukuku Davaları

Aile Hukukundan doğan dava ve işler prensipte yetkili Aile Mahkemesi’nde görülmektedir. Özel olarak mevzuatta düzenlenmesi halinde, bazı dava ve işler başka görevli mahkemeler nezdinde görülmektedir.

Aile Hukuku Alanındaki Hizmetlerimiz

Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, Türk ve yabancı ülke vatandaşı gerçek kişileri devlet mahkeme ve kurumları nezdinde temsil etmektedir. 

Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, Çocuk Nafakası ve Aileye İlişkin Diğer Nafaka Alacaklarının Milletlerarası Tahsiline İlişkin Lahey Sözleşmesi, Nafaka Yükümlülüklerine Uygulanacak Hukuka İlişkin Lahey Protokolü, Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Lahey Sözleşmesi, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ile diğer ulusal ve uluslararası mevzuattan doğan uyuşmazlıkların çözümünde yer almaktadır.

Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, evlilik öncesi sözleşmeler ile anlaşmalı boşanma protokolünün düzenlenmesi, boşanma ve soybağı davaları, çocuk kaçırma davaları, maddi ve manevi tazminat talepli boşanma davaları, nafaka ve nafakanın tenzili davaları, mal paylaşımı davaları, evlât edinme davaları, vesayet, vesayetin değiştirilmesi ve kaldırılması davaları, kayyım ve kayyımın kaldırılması davaları ile vesayet organları ve kayyımın sorumluluğu davaları başta olmak üzere aile mahkemeleri nezdinde görülen davaların açılması ve takip edilmesi, ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine ilişkin tedbir taleplerinde bulunulması ve bu taleplerin takip edilmesi, boşanma kararlarının Türkiye’de veya yabancı ülkelerde tanınması ve tenfizi davaları ve diğer başvuruların takip edilmesi, nafaka alacaklarının Türkiye’de veya yabancı ülkelerde tahsil edilmesi, boşanmadan sonra malvarlığı tasfiyesinin takip edilmesi ile nişanlanmanın sona ermesinden doğan uyuşmazlıkların çözümü başta olmak üzere ulusal ve uluslararası çapta dava takibi ve danışmanlık hizmeti vermektedir. 

Danışmanlık İçin Bize Ulaşın