Bankacılık ve Finans Hukuku

Günümüzde birçok farklı finansal piyasadan oluşan tarihi para kadar eski ulusal ve uluslararası finans ekosistemlerinden söz etmek mümkündür. Bankalar, mali kuruluşlar, kiralama şirketleri, kredi alanlar ve diğerleri bu ekosistemlerin önemli aktörleri haline gelmiştir. Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi olarak biz, ulusal ve uluslararası mevzuat bilgi ve tecrübemizle, sınır ötesi bankacılık işlemleri ve uluslararası proje finansmanı başta olmak üzere bu alanda kapsamlı hizmet sunmaktayız.

Bankacılık Hukuku Nedir?

Bankacılık Hukuku, banka işletmesi ile bu işletmenin hukuki ilişkilerini konu alan hukuk dalıdır. Finans Hukuku ile birbirini tamamlamaktadır.

Finans Hukuku Nedir?

Finans Hukuku, para, kredi, faktöring, tahvil gibi işlemleri konu alan hukuk dalıdır. Bankacılık Hukuku ile birbirini tamamlamaktadır.

Uluslararası Finans Hukuku Nedir?

Finansal açıdan serbestinin artmasıyla birlikte tasarrufların döviz cinsinden yatırıma dönüştürülebilmesinin kolaylaşmasıyla döviz, tahvil ve hisse senedi piyasaları gelişmiştir. Paralel olarak, çok uluslu şirketlerin dünya ticaretinde daha etkin hale gelmeleri neticesinde uluslararası finans hukuku önem kazanmıştır. Uluslararası Finans Hukuku, uluslararası ödeme yöntemlerinden, kullanılan belge ve teslim şekillerine, uluslararası kredilerden, dış ticaret finansmanına, devlet desteklerinden dış ticaret piyasasına kadar geniş bir yelpazede düzenleme yapan hukuk dalıdır.

Finans Hukuk Bürosu

Finans Hukuk bürosu, Sermaye Piyasası ve Kambiyo Hukuku ile Bankacılık ve Finans Hukuku alanlarında faaliyet gösteren, finansal kurumların kuruluş aşamasından faaliyet sırasında regülasyonlara tam uyumluluk süreçlerinde ve finans sektöründe faaliyet gösterenler dışında kalan kurumların finansal işlemlerine ilişkin süreçlerde dava takibi ve hukuki danışmanlık hizmeti gösteren hukuk bürolarıdır.

Bankacılık ve Finans Hukuku Alanındaki Hizmetlerimiz

Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, ticari bankalar, yatırım bankaları, finans kuruluşları, leasing şirketleri, faktoring şirketleri, aracı kurumlar, varlık yönetim şirketleri, sigorta ve reasürans şirketleri, kredi alanlar, finansal kiralamada ve faktoringde kiralayanları devlet mahkemeleri ile uluslararası kurumlar nezdinde temsil etmektedir.

Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunundan ile diğer ulusal ve uluslararası mevzuattan doğan uyuşmazlıkların çözümünde yer almaktadır.

Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Kredi Garanti Fonu, Türkiye Bankalar Birliği, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu işlemlerinden doğan uyuşmazlıkların çözümü, inşaat finansman sözleşmeleri, proje finansman sözleşmeleri, kamu özel ortaklığı sözleşmeleri, satın alma finansman sözleşmeleri, gayrimenkul finansman sözleşmeleri, varlık finansman sözleşmeleri, finansal yapılandırma sözleşmeleri, yeniden finansman sözleşmeleri, kredi sözleşmeleri, leasing sözleşmeleri ve faktoring sözleşmelerinin düzenlenmesi başta olmak üzere ulusal ve uluslararası çapta dava takibi ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Danışmanlık İçin Bize Ulaşın