Havacılık Hukuku

Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi olarak biz, uluslararası düzeyde temsil ettiğimiz havayolu şirketlerine verdiğimiz hizmetler ile Havacılık Hukuku alanının aktif oyuncularındanız.

Havacılık Hukuku Tarihçesi

İlk olarak altı ülkenin katılımıyla 6 Mayıs 1889 tarihinde Paris’te Uluslararası Havacılık Kongresi düzenlenmiştir. Uluslararası Hukuk alanında ilk olarak 18 Mayıs 1899 tarihinde Lahey’de uluslararası konferans düzenlenmiş olup yirmi altı ülkenin katılımıyla üç sözleşme ve üç bildirge imzalanmıştır. Kırk dört ülkenin katılımıyla 15 Haziran 1907 tarihindeki düzenlenen ikinci konferansta uluslararası savaş hukuku kapsamında önemli adımlar atılmış ve Uluslararası Havacılık Hukuku ile Sivil Havacılık Hukukunun temelleri atılmıştır. Tarihler 29 Haziran 1910’u gösterdiğinde ilk kez Uluslararası Havacılık Hukuku Konferansı yapılmıştır. 13 Ekim 1919 tarihinde ise ilk defa Paris’te Hava Ulaşım Kurallarının imzalanmasını takiben Havacılık Kuralları Uluslararası Komisyonu’nun (International Commission on Air Navigation – ICAN) kurulmasına karar verilmiştir. Adı ICAN olan kuruluşun adı sonradan ICAO olmuştur. 1925 yılına gelindiğinde Fransa’nın girişimiyle ilk defa Özel Hava Hukuku Uluslararası Konferansı düzenlenmiş ve sonunda yapılan Protokol ile mevcut sorunlara çözüm getirmek amacıyla C.I.T.E.J.A. (Comité International Technique d’Experts Juridiques Aériens) kısaltmalı bir komite oluşturulmuştur. 1 Kasım 1926 yılında Madrid’de İber-Amerikan Hava Ulaştırma Konferansı (Convenio Ibero Americano de Navigacion Aerea – ICANA) düzenlenmiş ve Madrid Sözleşmesi imzalanmıştır. Takiben 1929 yılında Varşova Anlaşması imzalanmıştır. Havayolu ile Milletlerarası Taşımalara İlişkin Bazı Kaidelerin Birleştirilmesi Hakkında Anlaşma’nın imzalanmasıyla havayolu taşıyıcılarına hasar, gecikme ve kayıp neticesinde uluslararası sorumluluk ile sınırlı para cezası getirilmiştir. Takip eden Uluslararası Özel Hava Hukuku Konferanslarında çeşitli diğer Konvansiyonların imzalanması ile bu alanda gelişme kaydedilmiştir. 6 Haziran 1945 tarihinde Uluslararası Geçici Sivil Havacılık Anlaşması imzalanarak PICAO (Provisional International Civil Aviation Organization) kurulmuştur. Son olarak 28 Mayıs 1947 tarihinde PICAO geçici nitelikte olmaktan çıkarılmış ve ICAO olarak günümüze kadar gelmiştir. 

Havacılık Hukuku Nedir?

Havacılık Hukuku, hava yoluyla seyahat, hava yolculuğu, hava yoluyla ticari taşıma faaliyetleri gibi uluslararası hukuk ile kesişen ayrı bir hukuk dalıdır.

Havacılık Hukuku Avukatı

Havacılık Hukuku avukarı, hava taşıtları üzerindeki mülkiyet ve rehin hakları ile ilgili davalar, hava iş hukuku davaları, hava taşıma sözleşmelerinden doğan tazminat davaları ile hava kazaları ve sorumluluk hukukundan doğan ceza ve sigorta davaları başta olmak üzere dava takibi ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Havacılık Hukukuna Kaynaklık Eden Konvansiyonlar 

Cape Town Konvansiyonu, Hava Aracı Protokolü, Varşova Konvansiyonu, 1955 La Haye Protokolü, 1966 Montreal Intercarrier Anlaşması, 1971 Guatemala City Protokolü, 1975 Montreal Protokolleri, 1999 Montreal Konvansiyonu ile Şikago Konvansiyonu uluslararası hukukta Havacılık Hukuku Konvasiyonlarının başında gelmektedir.

Havacılık Hukuku Alanındaki Hizmetlerimiz

Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, havacılık sektörünün önde gelen temsilcilerinden olan havayolu şirketleri ve havacılık sektörü ile bağlantılı çalışan finansal kurum ve kuruluşlar ile mal ve hizmet temin eden şirketleri gerek devlet mahkemeleri gerek uluslararası kurumlar gerekse tahkim yargılaması nezdinde temsil etmektedir.

Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu, Taşınır Donanım Üzerindeki Uluslararası Teminatlar Hakkında Sözleşme (Cape Town Konvansiyonu), Taşınır Donanım Üzerindeki Uluslararası Teminatlar Hakkında Sözleşmeye İlişkin Hava Aracı Donanımına Özgü Konulara Dair Protokol (Hava Aracı Protokolü) ile diğer ulusal ve uluslararası mevzuattan doğan uyuşmazlıkların çözümünde yer almaktadır.

Bu anlamda Türkiye’nin öncü bürolarından olan Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, havacılık sektöründe yurtiçi ve yurtdışındaki kurumlardan sağlanan finansman ve teminatlı borç finansmanları, hava aracı işletme lisansının alınması, Türk Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü nezdinde diğer kayıt işlemleri, işletme kiralamalarında teminat, sözleşmelerin müzakeresi, hava araçlarının haczi ve hacizlerin fekki, kabin personeli de dahil olmak üzere havacılık sektöründe çalışanlar ve yolcular ile ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümü başta olmak üzere ulusal ve uluslararası çapta dava takibi ve danışmanlık hizmeti vermektedir. 

Danışmanlık İçin Bize Ulaşın