İnşaat Hukuku

Ekonomimizin en önemli kaynaklarından olan inşaat sektörü faaliyetleri, nüfusun artışına bağlı olarak artmıştır. Şüphesiz ki bu artışa paralel olarak İnşaat Hukuku uyuşmazlıkları da artmıştır. Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi olarak biz, işte tam bu noktada devreye girerek inşaat faaliyetlerinin hukuki anlamda pürüzsüz olarak ilerlemesini temin etmeye çalışmaktayız.

İnşaat Hukuku Nedir?

İnşaat Hukuku, bina içindeki, arsa üzerinde ve altındaki tüm yapım faaliyetlerini düzenleyen hukuk dalıdır.

İnşaat Hukuku Alanındaki Hizmetlerimiz

Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, yerli ve yabancı inşaat firmaları, işverenler, mülk sahipleri, taşınmaz mal ortakları, müteahhitler, taşeron ve alt taşeron firmalar, proje geliştiricileri ile proje sahiplerini devlet kurumları, mahkemeler, iç tahkim ve uluslararası tahkim yargılaması nezdinde temsil etmektedir.

Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, FIDIC Sözleşmeleri (Kırmızı Kitap, Sarı Kitap, Gümüş Kitap); 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile diğer ulusal ve uluslararası mevzuattan doğan uyuşmazlıkların çözümünde yer almaktadır.

Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, inşaat sektöründe sivil mühendislik, kamu ve özel sektör inşaat projeleri, yap-işlet-devret projeleri, yap-kirala-devret projeleri, kamu özel işbirliği projeleri, karma kullanımlı yapı projeleri, ticari yapı projeleri, çok konutlu yapı projeleri ile diğer inşaat projelerinde due diligence, imar ve inşaat hukuku sonucunda izinlerinin alınması, teminat, kredi ve proje finansmanı işlemleri, imtiyaz sözleşmeleri, ortak girişim sözleşmeleri, proje yönetimi sözleşmeleri, alışveriş merkezleri ve otel yönetim sözleşmeleri, lisans sözleşmeleri, malzeme ve teçhizat tedarik sözleşmeleri, müteahhitlik ve taşeronluk sözleşmeleri başta olmak üzere mal ve hizmet sözleşmelerinin müzakeresi ve düzenlenmesi, sit alanları, koruma alanları, tarihi eser veya kültür varlık alanlarına yönelik idari başvuruların yapılması ve takip edilmesi ile Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’na başvuruların yapılması ve takip edilmesi başta olmak üzere ulusal ve uluslararası çapta dava takibi ve danışmanlık hizmeti vermektedir. 

Danışmanlık İçin Bize Ulaşın