İş Hukuku

Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi olarak biz, işçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıklarında deneyimli kadromuzla yanınızdayız.

İş Hukuku Nedir?

İş Hukuku, işçi ve işveren ile bunların devletle arasındaki ilişkiyi düzenleyen hukuk dalıdır. Mobbing kavramının ortaya çıkması ile işçi-işveren ilişkisinde işçinin psikolojik durumu, moral ve motivasyonu önem kazanmıştır.  İşçiyi işten ayrılmaya kadar götürebilen mobbing de dava konusu edilmeye başlanmıştır.

İş Hukuku Avukatı

İş Hukuku avukatı, işçi hakları, çalışma şartları ve diğer işyeri düzenlemelerine ilişkin kapsamlı iş sözleşmesinin hazırlanması, haksız fesih durumunda işe iade davasının açılması ve takibi, işçilik alacaklarının açılması ve dava yoluyla takibi başta olmak üzere hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. 

İş Hukuku Alanındaki Hizmetlerimiz

Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi her sektörden işverenleri devlet mahkemeleri ve kurumları nezdinde temsil etmektedir.

Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, 4857 sayılı İş Kanunu, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, 854 sayılı Deniz İş Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile diğer mevzuattan doğan uyuşmazlıkların çözümünde yer almaktadır.

Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, şirket işyeri yönetmeliklerinin düzenlenmesi, belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmeleri, bireysel ve toplu iş sözleşmeleri, gizlilik sözleşmeleri, rekabet yasağı sözleşmeleri, ikale sözleşmeleri ile iş hukukundan doğan diğer sözleşmelerin düzenlenmesi, iş sözleşmelerinin sona erdirilmesi, işe iade ve işçilik alacakları davalarında işverenin temsil edilmesi, işveren vekilliğinin yapılması, fesih ihtarnamelerinin düzenlenmesi ve sürecin takip edilmesi başta olmak üzere dava takibi ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Danışmanlık İçin Bize Ulaşın