Kişisel Verilerin Korunması

Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, Türk ve yabancı veri sorumlusu gerçek ve tüzel kişiler ile kişisel verisi işlenen gerçek ve tüzel kişileri gerek Kişisel Verileri Koruma Kurulu gerek Avrupa Veri Koruma Otoriteleri gerekse devlet mahkemeleri nezdinde temsil etmektedir.

Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, 2016/679/EU sayılı Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile diğer ulusal ve uluslararası mevzuattan doğan uyum sürecinde ve uyuşmazlıkların çözümünde yer almaktadır.

Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, veri sorumlularının tabi oldukları yükümlülüklerin tespit ve analiz edilmesi, veri sorumlularının iş ve eylemlerinin mevzuata uygun hale getirilmesi, kişisel veri işleme envanterinin düzenlenmesi, sözleşmelerin kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun hale getirilmesi, kişisel verisi işlenen kişiler ile veri sorumlularının idari, hukuki ve cezai başvurularının yapılması ile bu başvuru süreçlerinin takip edilmesi başta olmak üzere ulusal ve uluslararası çapta dava takibi ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Danışmanlık İçin Bize Ulaşın