Şirketler Hukuku

Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi olarak biz, şirketler için olmazsa olmaz nitelikteki şirket avukatlığını, şirketin menfaatleri ve ihtiyaç duyduğu hukuki zemine göre yürütmekteyiz. 

Şirketler Hukuku Nedir?

Şirketler Hukuku, ticari faaliyette bulunan ve ayrı bir tüzel kişiliği bulunan şirketlerin kurumsal düzeyde (iç yapı) ve şirket dışı ilişkilerindeki hukuki süreçleri yöneten hukuk dalıdır.

Şirketler Hukuku Avukatı

Şirket Hukuku avukatı, şirketin kuruluşundan, sermaye yapısına, türünden, ortaklarına, kuruluştan sonra idaresinden işletilmesine, temsilinden sona erme ve tasfiyesine kadar tüm şirketler hukuku iş ve işlemlerini yapmaktadır. Avukat bulundurma zorunluluğu bulunan esas sermayesi 250.000 TL üzerindeki anonim şirketler ile üye sayısı 100 üstü olan yapı kooperatifleri şirket avukatı ile sözleşme ilişkisi kapsamında hukuki destek almak durumundadır.

Şirketler Hukuku Alanındaki Hizmetlerimiz

Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, birbirinden farklı sektörlerde faaliyet gösteren her milletten ortağı bulunan ticaret ve yatırım şirketleri, özel izne tabi şirketler, holdinglere dava takibi ve düzenli danışmanlık hizmeti ile şirket kurmak isteyen kişilere danışmanlık hizmeti vermektedir.

Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunundan doğan işlem ve süreçler ile diğer ulusal ve uluslararası mevzuattan doğan uyuşmazlıkların çözümünde yer almaktadır.

Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, esas sözleşmelerin hazırlanması, şirket kuruluş sürecinin takip edilmesi, şirket tescil ve ilan işlemlerinin yapılması, imza sirkülerinin düzenlenmesi, iç yönergenin düzenlenmesi, olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarının yapılması, yönetim kurulu toplantılarının yapılması, şube ve irtibat bürosu kuruluş sürecinin takip edilmesi, hisse devir ve rehin sözleşmelerinin düzenlenmesi, sermaye taahhüt sözleşmelerinin düzenlenmesi, hissedarlar sözleşmelerinin düzenlenmesi, hesap rehni sözleşmelerinin düzenlenmesi, ticari sözleşmelerin düzenlenmesi, müzakere edilmesi ve tadil edilmesi, esas sözleşmenin tadil edilmesi, ticari işletmelerin devir organizasyonunun ve sözleşmelerinin yapılması, sermaye artırımı sürecinin takip edilmesi, sermaye azaltımı sürecinin takip edilmesi, şirket birleşme ve devralma işlemlerinin yapılması, şirket birleşme ve devralmalarında due diligence, şirket bölünme işlemlerinin yapılması, tür değiştirme işlemlerinin yapılması, şirketin halka açılış işlemlerinin yapılması, şirketin temsil yetkilerinin düzenlenmesi ve bu yetkilerin tescil ve ilanı, şirketin mali ve finansal yapılandırılması, şirketin her tür iş ve işlemlerinde dava takibi ve düzenli danışmanlık hizmeti verilmesi, tasfiye işlemlerinin yapılması, konkordato sürecinin takip edilmesi, konkordatoda iyileştirme projelerinin düzenlenmesi, borca batık şirketlerde iyileştirme projelerinin düzenlenmesi, iflas sürecinin takip edilmesi, ortaklık haklarının düzenlenmesi ve ortaklık haklarından doğan uyuşmazlıkların giderilmesi başta olmak üzere ulusal ve uluslararası çapta dava takibi, düzenli danışmanlık ve şirket kuruluş hizmeti şirketler hukuku hizmeti dahilinde vermektedir.

Danışmanlık İçin Bize Ulaşın