Ticaret Hukuku

Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi olarak biz, ticaret hukuku avukatı olarak ticari ilişkiler sonucu doğan her türlü dava ve işte danışmanlık ve dava takibi hizmeti vermekteyiz.

Ticaret Hukuku Nedir?

Kapsamlı bir hukuk dalı olan Ticaret Hukuku, tacirler, ticari şirketler, ticari işletmeler, ticari işletme işleten dernek ve vakıfların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

Ticaret Hukukunun Alt Dalları

Ticaret Hukuku ticari iş ve işlemler bakımından uygulama alanı bulmaktadır. Borçlar Hukuku ve Medeni Hukuk ile ilişkili olan Ticaret Hukukunun alt dalları arasında Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Taşıma Hukuku, Deniz Ticareti Hukuku ile Sigorta Hukuku bulunmaktadır.

Ticaret Hukuku Alanındaki Hizmetlerimiz

Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, Türk ve yabancı şirketler, ticari işletmeler, ithalatçılar, ihracatçılar ile tacirleri gerek Sermaye Piyasası Kurulu gerek devlet mahkemeleri gerek uluslararası kurumlar gerekse tahkim yargılaması nezdinde temsil etmektedir.

Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile diğer ulusal ve uluslararası mevzuattan doğan uyuşmazlıkların çözümünde yer almaktadır.

Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi bayilik sözleşmeleri, distribütörlük sözleşmeleri, gizlilik sözleşmeleri, ticari mal tedarik ve hizmet sözleşmeleri, ticari satış sözleşmeleri ile diğer ticari sözleşmelerin müzakere edilmesi ve düzenlenmesi, ticari alacağın takip edilmesi, ithalat ve ihracata ilişkin hukuki işlemlerin yapılması, fatura ve cari hesap alacaklarına itiraz edilmesi, ayıplı ifa durumunda ihtar ve ihbar süreçlerinin takip edilmesi, alacaklı ve borçlu temerrüdü durumunda işlemlerin takip edilmesi, iflas ve konkordato işlemlerinin takip edilmesi, ticaret hukuku, kambiyo hukukundan, rekabet hukukundan, gümrük hukukundan, kıymetli evrak hukukundan doğan uyuşmazlıkların çözümü başta olmak üzere ulusal ve uluslararası çapta dava takibi ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Danışmanlık İçin Bize Ulaşın