Tüketici Hukuku

Tüketicinin korunması kapsamında ürün ve hizmet standartları yükseltilmiştir. Bununla birlikte tüketici hukukundan kaynaklanan başvuru ve taleplerin hızı kesilmemiştir. Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi olarak biz, hukuken korunan tüketici ile üretici/satıcı/hizmet veren arasındaki ilişkide avukatlık, arabuluculuk ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Tüketici Hukuku Nedir?

Üretim ve tüketimin arttığı toplumda üretici/satıcı/hizmet verenler ekonomik ve sosyal açıdan daha güçlü konuma gelmiştir. Tüketiciler ise, bu kişiler karşısında gerek tecrübe gerekse bilgi birikimi olarak zayıf konumda kaldıklarından hukuken korunan taraf haline gelmiştir. Bu güç dengesizliği neticesinde tüketicilerin haklarının düzenlendiği ve tüketiciyi korumaya yönelik Tüketici Hukuku ortaya çıkmıştır.

Tüketici Hukuku Avukatı 

Tüketici Hukuku avukatları, tüketici lehine Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurmakta, Tüketici Mahkemelerinde görülen dava ve işlerde dava takibi ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Tüketici Hukukunda Arabuluculuk

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a 73/A maddesi eklenerek uyuşmazlık tutarı 10.390 TL ve üzerinde olup da istisna kapsamında bulunmayan tüketici uyuşmazlıkları zorunlu arabuluculuk kapsamına alınmıştır. Bu uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce arabulucuya başvurulması dava şartı haline getirilmiştir. Bu sebeple, arabulucuya başvurulmadan doğrudan dava açılması halinde dava usulden reddedilecektir.

Tüketici Hukuku Alanındaki Hizmetlerimiz

Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, doktorlar, özel hastaneler, hastalar, tüketiciler, satıcılar ile alıcıları devlet mahkeme ve kurumları ile tüketici hakem heyetleri nezdinde temsil etmektedir.

Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile diğer mevzuattan doğan uyuşmazlıkların çözümünde yer almaktadır.

Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi malpraktis davaları, ayıplı mal ve hizmetten kaynaklanan davalar, taşınmaz ve taşınır mal satışlarına ilişkin davalar başta olmak üzere tüketici mahkemeleri ve tüketici hakem heyetleri nezdindeki uyuşmazlıkların çözümü, alım satım sözleşmelerinin düzenlenmesi, satıcı ile alıcı arasında sulh görüşmelerinin takip edilmesi ve protokole bağlanması başta olmak üzere dava takibi ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Danışmanlık İçin Bize Ulaşın