Tahkim: Ulusal İşler

Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, başta ticari tahkim, yatırım tahkimi, enerji tahkimi ile inşaat tahkimi olmak üzere tahkime elverişli olan tüm uyuşmazlıklara ilişkin kurumsal ve ad hoc iç tahkim süreçlerinde her sektörden Türk ve yabancı ülke vatandaşı gerçek ve tüzel kişileri taraf vekili olarak temsil etmektedir.

 Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, ISTAC Çevrimiçi Duruşma Usul ve Esasları, İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim Kuralları, İstanbul Tahkim Merkezi Seri Tahkim Kuralları, İstanbul Tahkim Merkezi Acil Durum Hakemi Kuralları, İstanbul Tahkim Merkezi Arabuluculuk-Tahkim Kuralları ile diğer ulusal mevzuattan kaynaklanan iç tahkim süreçlerinde taraf vekili olarak uyuşmazlıkların çözümünde yer almaktadır.

Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, sözleşmelerde tahkim şartının düzenlenmesi, tahkim sözleşmelerinin düzenlenmesi, tahkim yargılamasına ilişkin her türlü beyan ve dilekçenin hazırlanması ve sunulması, tahkim yargılamasının takip edilmesi, hakemlerin karşı taraf ile birlikte seçilmesi, hakemlerin reddi talebinde bulunulması, görev belgesine itiraz edilmesi, usuli zaman çizelgesine itiraz edilmesi, hakem heyetinden ve/veya mahkemeden geçici hukuki koruma talebinde bulunması, tahkim duruşmalarında müvekkilin temsil edilmesi, hakem kararlarına karşı itiraz edilmesi, hakem kararlarının düzeltilmesi, yorumlanması ve/veya tamamlanmasının istenmesi, tahkim yargılaması sırasında sulh olunması, hakem kararlarına karşı hukuki yollara başvurulması ile hakem kararının icrasına ilişkin süreçlerin takip edilmesi başta olmak üzere iç tahkimde taraf vekilliği ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Danışmanlık İçin Bize Ulaşın