Tahkim: Uluslararası İşler

Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, başta ticari tahkim, yatırım tahkimi, enerji tahkimi ile inşaat tahkimi olmak üzere tahkime elverişli olan tüm uyuşmazlıklara ilişkin kurumsal ve ad hoc uluslararası tahkim süreçlerinde her sektörden Türk ve yabancı ülke vatandaşı gerçek ve tüzel kişileri taraf vekili olarak temsil etmektedir.

Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, UNCITRAL Tahkim Kuralları, Milletlerarası Ticaret Odası Tahkim Kuralları (ICC Tahkim Kuralları), LCIA Tahkim Kuralları, SIAC Tahkim Kuralları, ICSID Tahkim Kuralları, DIAC Tahkim Kuralları, HKIAC Tahkim Kuralları, SCC Tahkim Kuralları, İsviçre Uluslararası Tahkim Kuralları (SRIA), TRAC Tahkim Kuralları, CAS Tahkim Kuralları, Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizi Hakkındaki New York Sözleşmesi ile diğer uluslararası mevzuattan kaynaklanan uluslararası tahkim süreçlerinde taraf vekili olarak uyuşmazlıkların çözümünde yer almaktadır.

Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, sözleşmelerde tahkim şartının düzenlenmesi, tahkim sözleşmelerinin düzenlenmesi, tahkim yargılamasına ilişkin her türlü beyan ve dilekçenin hazırlanması ve sunulması, tahkim yargılamasının takip edilmesi, hakemlerin karşı taraf ile birlikte seçilmesi, hakemlerin reddi talebinde bulunulması, görev belgesine itiraz edilmesi, usuli zaman çizelgesine itiraz edilmesi, hakem heyetinden ve/veya mahkemeden geçici hukuki koruma talebinde bulunması, tahkim duruşmalarında müvekkilin temsil edilmesi, hakem kararlarına karşı itiraz edilmesi, hakem kararlarının düzeltilmesi, yorumlanması ve/veya tamamlanmasının istenmesi, tahkim yargılaması sırasında sulh olunması, hakem kararlarına karşı hukuki yollara başvurulması ile hakem kararının tenfizine ilişkin süreçlerin takip edilmesi başta olmak üzere uluslararası tahkimde taraf vekilliği ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Danışmanlık İçin Bize Ulaşın