Fikri Mülkiyet Hukuku

Günümüzde teknolojinin ve iletişim ağının gelişmesi ve genişlemesi ile Fikri Mülkiyet Hukuku ve Fikri Hakların Korunması ayrı bir önem kazanmıştır. Bu konuyla ilgili etkin politika ve hukuki yönlendirmelere ilişkin olarak Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi olarak biz hizmetinizdeyiz.

Fikri Mülkiyet Hukuku Nedir?

Fikri Mülkiyet Hukuku, ekonomik değer arz eden fikri emek ürünlerini koruyan ve düzenleyen hukuk dalıdır. Kendi içinde Telif Hakları ve Sınai Mülkiyet Hakları olarak ikiye ayrılan Fikri Mülkiyet Hakları, marka, patent, faydalı model, tasarım, coğrafi işaretler gibi alt alanlara ayrılmaktadır. Kural olarak tescil ile hüküm ifade eden bu haklar bir Fikri Mülkiyet Hukuku avukatının takibi ve danışmanlığı ile hukuken yönetilmektedir.  

Fikri Mülkiyet Hukuku Alanındaki Hizmetlerimiz

Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi Türk ve yabancı sanatçılar, yapımcılar, yazarlar, yayın evleri, yönetmenler, oyuncular, tasarımcılar, ressamlar, marka hakkı sahipleri, patent hakkı sahipleri ile diğer fikri mülkiyet hakkı sahipleri, ticari şirketler ile ticari işletmeleri gerek Türk Patent ve Marka Kurumu gerek Avrupa Patent Ofisi (EPO) gerek devlet mahkemeleri gerek uluslararası kurumlar gerekse WIPO tahkim yargılaması nezdinde temsil etmektedir.

Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Anlaşması (TRIPS), Sınai Mülkiyetin Korunmasına İlişkin Paris Sözleşmesi, Avrupa Patentlerinin Verilmesine İlişkin Avrupa Patent Sözleşmesi (EPC), Markaların Uluslararası Tesciline İlişkin Madrid Sözleşmesine İlişkin Madrid Protokolü, Patent İşbirliği Anlaşması (PCT), Endüstriyel Tasarımların Uluslararası Tesciline İlişkin Lahey Sözleşmesi (Cenevre Metni), Edebiyat ve Sanat Eserlerinin Korunmasına İlişkin Bern Sözleşmesi, İcracı Sanatçılar, Fonogram Yapımcıları ve Yayın Kuruluşlarının Korunmasına Dair Roma Sözleşmesi, WIPO Telif Hakları Anlaşması, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile diğer ulusal ve uluslararası mevzuattan doğan uyuşmazlıkların çözümünde yer almaktadır.

Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, ulusal ve uluslararası düzeyde fikri mülkiyet haklarının tescil başvurularının yapılması, üçüncü kişiler tarafından yapılan tescil başvurularına itiraz edilmesi, telif hakkı sözleşmeleri, endüstriyel tasarım sözleşmeleri, know-how sözleşmeleri, franchise sözleşmeleri, lisans sözleşmeleri ile diğer fikri mülkiyet haklarına ilişkin lisans, devir ve diğer sözleşmelerin düzenlenmesi, ticari sırların kötüye kullanılmasının önlenmesi, birleşme ve devralmalarda fikri mülkiyet haklarına ilişkin danışmanlık hizmetinin verilmesi, marka ve patent hukukundan doğan uyuşmazlıklar ile haksız rekabetin önlenmesine ilişkin, fikri mülkiyet hakkı ve sınai mülkiyet haklarının korunmasına ilişkin her türlü uyuşmazlığın çözümü başta olmak üzere ulusal ve uluslararası çapta dava takibi ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Danışmanlık İçin Bize Ulaşın