Rekabet Hukuku

Ekonomik faaliyetlerin çeşitlendiği bu dönemde serbest piyasa sisteminde rekabetin korunması, haksız rekabetin önlenmesi ve diğer rekabet hukuku konuları öne çıkmaktadır. İşte tam bu noktada, Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi olarak biz, rekabet hukukuna ulusal ve uluslararası düzeyde uyumluluk ve rekabet hukuku ihlalleri konusunda titizlikle devreye giriyoruz.

Rekabet Hukuku Nedir?

Rekabet Hukuku, rekabetin korunmasının sağlanması amacıyla, mal ve hizmet piyasalarındaki rekabeti engelleyen, bozan veya kısıtlayan anlaşma, karar ve uygulamaları, piyasaya hakim olan teşebbüslerin hakimiyetlerini kötüye kullanmalarını önlemek için gerekli düzenleme ve denetlemeleri kapsayan hukuk dalıdır.

Rekabet Hukuku Avukatı

Rekabet Hukuku avukatı, şirket faaliyetlerinin rekabet kurallarına uygunluğunu denetleme, gerektiğinde Rekabet Kurulu’na başvurmak, bu Kurul’un kararlarına karşı itiraz işlemlerini yürütmek, antitröst ve antidamping konularında dava takibi ve hukuki danışmanlık hizmeti vermekle mükelleftir.

Rekabet Hukuku Alanındaki Hizmetlerimiz

Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, Türk ve yabancı şirketleri, iş birlikleri, yatırım bankaları ve kişileri gerek Rekabet Kurumu gerek devlet mahkemeleri gerek uluslararası kurumlar gerekse tahkim yargılaması nezdinde temsil etmektedir.

Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, Avrupa Birliği Rekabet Hukuku göre faaliyet gösteren şirketler bakımından Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Anlaşma, 1419/2006/EC sayılı Tüzük, 139/2004/EC sayılı Tüzük, 19/65/EEC sayılı Tüzük, 461/2010/EU sayılı Tüzük, 330/2010/EU sayılı Tüzük ile 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ile diğer ulusal ve uluslararası mevzuattan doğan uyuşmazlıkların çözümünde yer almaktadır.

Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, hakim durumun kötüye kullanılması, uyumlu eylem, yatay ve dikey anlaşmalar, birleşme ve devralmalar ile ilgili due diligence, Rekabet Hukukundan doğan diğer işlerde danışmanlık verilmesi, Rekabet Kurumu nezdindeki rekabet ihlallerine ilişkin süreçler, muafiyet ve menfi tespit süreçleri ile birleşme ve devralma işlemlerine ilişkin inceleme süreçlerinin takip edilmesi, distribütörlük sözleşmeleri, lisans sözleşmeleri, franchise sözleşmeleri, hisse devir sözleşmeleri, ortaklık sözleşmeleri ile diğer sözleşmelerin Rekabet Hukuku mevzuatına uygun şekilde düzenlenmesi, anti-damping danışmanlık hizmetinin verilmesi, anti-damping soruşturmalarının takip edilmesi, haksız rekabetten ve rekabet hukuku mevzuatından doğan her türlü uyuşmazlığın çözümü başta olmak üzere ulusal ve uluslararası çapta dava takibi ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Danışmanlık İçin Bize Ulaşın