Özel Kanunlardan Doğan İşler

Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun, 831 sayılı Sular Hakkında Kanun, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu, 3621 sayılı Kıyı Kanunu, 4342 sayılı Mera Kanunu, 3402 sayılı Kadastro Kanunu, 3213 sayılı Maden Kanunu, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu, 6831 sayılı Orman Kanunu, 5488 sayılı Tarım Kanunu, 5187 sayılı Basın Kanunu, 5253 sayılı Dernekler Kanunu, 5737 sayılı Vakıflar Kanunu, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu başta olmak üzere özel kanunlardan doğan her türlü hukuki işte ve davada avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Kısaca özel kanunlardan doğan işler nelerdir sorusunun cevabı bu şekildedir.

Danışmanlık İçin Bize Ulaşın