Uluslararası İşlemler

Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, uluslararası işlemleri etkinleştirme tarafı Türk ve yabancı gerçek ve tüzel kişiler, ticari şirketler, tacirler, kişiler ile kurumları uluslararası işlemlerde ve uyum sürecinde temsil etmektedir.

Dayıoğlu Hukuk Bürosu ve Uluslararası ADR Merkezi, uluslararası işlemlerin Türkiye’de ya da Türkiye dışında başlatılması, bu işlemlerin işlemin başlatıldığı ve tamamlandığı Türk ya da diğer ülke mevzuatına uygunluğunun temin edilmesi, sözleşme bedellerinin uluslararası hizmetler kapsamındaki transferlerinin hukuki yollardan sağlanması, uluslararası sözleşme ihlallerinden doğan alacakların tahsili ve sözleşmelerin feshi, uluslararası ticari sözleşmeler kapsamında mal ayıplarından kaynaklanan her türlü uyuşmazlığın çözümü, ihracat ve ithalat alacaklarının takip edilmesi, gümrük işlemlerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar ile serbest bölgelerdeki uyuşmazlıkların çözümü, ithalat ve ihracatta gümrük, taşıma, sigorta ve teslim süreçlerine ilişkin uyuşmazlıkların çözümü, uluslararası ihracat ve ithalat sınırlamaları ile ilgili hukuki danışmanlık hizmetinin verilmesi, Türk ve uluslararası kara taşımacılığından kaynaklanan sigorta davaları başta olmak üzere her türlü uyuşmazlığın çözümü, anti-damping soruşturma ve süreçlerinin takibinde uluslararası temsil ve danışmanlık hizmetinin verilmesi başta olmak üzere ulusal ve uluslararası çapta dava takibi ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Danışmanlık İçin Bize Ulaşın